Çevre Politikamız

Teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak.
Türk çevre mevzuatına ve TSE ISO 14001 standartlarına uymak.
Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak.
Üst yönetim başta olmak üzere tüm çalışanları ile çevre korumanın hepimizin sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde etkin olarak katılmak
Bu amaçlara bağlı olarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak çevre politikamızdır.

Çevre Politikamız