İş Güvenliği

Tüm tesislerimizde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG İle ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, en üst teknoloji araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, ve bu ekipmanların kullanılmasını sağlamayı,
 
İş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, altyüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları ortadan kaldırmayı,
 
Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 
Bünyemizde görev alan İSG Mühendislerimizi teknolojinin değişmesi ve yasal mevzuatın gerektirdiği yenilenmeler sonucunda sürekli eğitimlere göndererek alanlarında en iyi uzman kadroya sahip olmayı,
 
Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
 
Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüd ederiz.

İş Güvenliği